Zasady zgłoszenia reklamacji:

RODZAJ UMOWYUMOWA PODŁĄCZENIA
do serwerów i oprogramowania mikrostacje.pl
UMOWA ZAKRES UPROSZCZONYUMOWA ZAKRES PEŁNY
ZBIORNIK10lat10 lat10 lat
URZĄDZENIA DYSTRYBUCYJNE
(pulser, pompa, itd.)
1 rok2 latDOŻYWOTNIO
URZĄDZENIA EKSPLOATACYJNE
-gwarancja producenta
(wąż, pistolet automatyczny, nalewak, itp.)
1 rok1 rok1 rok
URZĄDZENIA
mikrostacje.pl
2 lataDOŻYWOTNIODOŻYWOTNIO
OPROGRAMOWANIE NA MIKROSTACJI ORAZ PODSTAWOWA WERSJA OPROGRAMOWANIADOŻYWOTNIODOŻYWOTNIODOŻYWOTNIO
KOSZT DOJAZDU SERWISU DO ZGŁOSZONEJ USTERKIKoszt 1 km dojazdu serwisu do klienta zgodnie z obowiązującym cennikiem, cena ustalana na podstawie trasyoptymalnej pobranej z google maps od punktu: Piekary Śląskie, Graniczna 7 (siedziba Ekopolu Górnośląskiego Holding SA) do punktu docelowego wskazanego przez klienta, lecz nie mniej niż 50 zł netto.Koszt 1 km dojazdu serwisu do klienta zgodnie z obowiązującym cennikiem, cena ustalana na podstawie trasyoptymalnej pobranej z google maps od punktu: Piekary Śląskie, Graniczna 7 (siedziba Ekopolu Górnośląskiego Holding SA) do punktu docelowego wskazanego przez klienta, lecz nie mniej niż 50 zł netto.Bez kosztu

1. Gwarancja jest świadczona wg poniższej zasady:

2. Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne powinny być przekazywane w formie pisemnej (dopuszcza się przesłanie zgłoszenia mailem na adres podany na stronie internetowej lub poprzez formularz internetowy) co jest równoznaczne z upoważnieniem administratora systemu do przeglądania zapisów na koncie użytkownika w zakresie zgłoszonej awarii.

3. W zgłoszeniu powinny zawierać się informacje:
- czy reklamacja dotyczy spraw informatycznych czy technicznych
- rodzaj reklamowanego urządzenia lub działania portalu
- opis problemu (proszę pamiętać, że im bardziej szczegółowy opis reklamacji tym szybsza będzie możliwość zdiagnozowania i rozwiązania problemu)
- dane osoby zgłaszającej reklamację z podaniem nazwy firmy, telefonem kontaktowym lub adresem e-mail.

4. Koszt nieuzasadnionego wezwania serwisu obciąża odbiorcę zgodnie z cennikiem publikowanym na stronie www.mikrostacje.pl

5. Koszt roboczogodziny pracy serwisu oraz koszt 1 km dojazdu serwisu do klienta publikowany jest w cenniku dostępnym na stronie www.mikrostacje.pl